Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief

MFC De Roef brengt maandelijks een nieuwsbrief uit met daarin het laatste nieuws omtrent de nieuwbouw. Wilt u de nieuwsbrief graag rechtstreeks ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief maart 2022

De werkzaamheden voor De Roef verlopen voorspoedig. Steeds meer buurtbewoners delen hun foto’s van de bouw. Dat kan via onze website. Ondertussen is er een wisseling van de wacht: MFC Harderwijk krijgt een nieuwe Operatoneel manager. In deze nieuwsbrief meer informatie. Ook stellen we weer twee huisgenoten voor!

Bouw: montage buitenwanden en kozijnen

Bouw buitenwanden nieuwsbrief

Op de bouwplaats zijn in de afgelopen weken de buitenwanden gemonteerd. Nu volgen de kozijnen. Medio april is het gebouw is wind- en waterdicht.

Erik Vervoorn zwaait uit

Erik Vervoorn MFC Harderwijk

De rol van Operationeel manager van De Roef en De Kiekmure is in de afgelopen jaren vertolkt door Erik Vervoorn. Drie jaar werkte hij voor De Roef, onder meer aan de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting.

Welkom Else van Werven

Else van Werven

Per 1 april 2022 neemt Else van Werven het stokje over van Operationeel manager bij MFC Harderwijk. Zij wil ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt.

Even voorstellen…

In De Roef komen straks organisaties die gaan samenwerken aan Positieve Gezondheid. In de nieuwsbrief stellen we elke keer een of meer organisaties voor. Nu: huisartsenpraktijk Bredeweg en welzijnsorganisatie Zorgdat.

Huisartsenpraktijk Bredeweg

Huisartsenpraktijk Bredeweg

Huisartsenpraktijk Bredeweg bestaat sinds september 2018, relatief kort dus. De praktijk is gestart als groeipraktijk omdat er een tekort was aan huisartsen maar door de snelle groei van Harderwijk, is de praktijk in anderhalf jaar uitgegroeid tot een volwaardige praktijk. (niet iedereen staat op de foto)

Zorgdat

Zorgdat Coby en Jet

Welzijnsorganisatie Zorgdat verbindt mensen en organisaties in Harderwijk en Hierden. Zorgdat krijgt ook een plek in De Roef en in de samenwerking rondom Positieve Gezondheid. Naast sociaal werkers komen er ook welzijnscoaches in De Roef. Foto: Welzijnscoaches Coby Cock en Jet Schaftenaar van Zorgdat.

Copyright © 2019 De Roef