Bij alle belangrijke stappen rondom de nieuwbouwplannen informeren wij de omwonenden van het wijkcentrum. Dit keer spraken we met geïnteresseerde buurtbewoners over het voorlopig ontwerp, de positie van het bouwwerk, verkeersafwikkeling en de inrichting van het plein en de omliggende grond.

In een eerder stadium heeft de buurt te kennen gegeven dat de grote boom achter de Roef aan de Stadswei behouden moest blijven. Wij hebben in de planvorming hier rekening mee gehouden. Echter na vele ontwerpen verder is toch gebleken dat de boom in de weg staat. Het ontwikkelbestuur heeft de buurtbewoners uitgelegd dat het gebouw meerdere meters moet opschuiven als de boom blijft staan. Dan blijft er minder van het multifunctionele plein over. Na goed overleg is de keus door de bewoners gevallen op een groter plein en de grote boom vervangen voor een kleiner model.

Foto: Facebookpagina Wilco Bos