Alle zorg- en welzijnsorganisaties die het nieuwe pand willen gebruiken, kwamen bij elkaar op 1 december 2020. Zij werden bijgepraat over de stand van zaken en het voorlopig ontwerp is getoond. De intentie om huurder te worden is door iedereen nogmaals uitgesproken. Nu is het de taak aan het ontwikkelbestuur om spoedig in gesprek te gaan over huurprijzen en andere samenwerkingsafspraken. Iedereen heeft aangegeven nog net zo enthousiast te zijn over het concept positieve gezondheid.